Hvad skal der til for at ændre vores vaner?

Vaner udgør op imod 80 procent af vores adfærd i løbet af en dag. Derfor er der uanede gevinster at hente for dem, der har evnerne til at påvirke dem bevidst. Her kan det være en stor hjælp at kende til de mekanismer, det hjælper til at fastholde forandringen.

De færreste af os tænker over det i situationen, men pludselig har vi for vane at betale med Mobile Pay i stedet for dankort, slå GPS’en til i stedet for at bruge vores stedsans og gøre flere af vores indkøb på nettet frem for i de fysiske butikker.

Fra altid at have gjort ét gør vi pludseligt noget helt andet. Vores vaner har ændret sig, stort set uden at vi har bemærket det, men hvad er det, der gør, at nogle adfærdsmønstre nærmest ændres automatisk, mens andre vaner virker umulige at bryde – uanset hvor meget vi prøver?

Videnskaben kan faktisk sige noget meget præcist om, hvad der skal til for at bryde en vane eller skabe en ny, forklarer Bobby Zachariae, som er professor i sundhedspsykologi og har udgivet bogen “Nye vaner - Støtte til adfærds- og livsstilsændring“.

”Adfærdsændring er sjældent noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er en proces, hvor der er en masse udfordringer og barrierer. Hvis du for alvor skal nå i mål med at ændre vaner, kan det være en stor hjælp at kende til de mekanismer, det gør det så svært at fastholde forandringen,” siger Bobby Zachariae.

geberit aquaclean badeværelse

Vi styres af autopiloten

Underbevidstheden har en langt større indflydelse på vores adfærd, end det bevidste sind har. Resultater fra neurologisk forskning viser, at vi mennesker i gennemsnit kun bruger vores bevidste sind til at kontrollere tanker og handlinger i 5 procent af tiden. Det betyder, at vores tanker og handlinger i de resterende 95 procent af tiden styres og kontrolleres af vores forprogrammerede, underbevidste sind.

Dette forklarer, hvorfor vi mange gange fejler, når vi bevidst forsøger at omsætte vores gode intentioner til handling, alt imens vi på et ubevidst plan indfører nye handlemønstre hele tiden.

”I forbindelse med adfærds- og livsstilsændringer glemmer man ofte, at vi ikke lever i et vakuum. Vi er sociale væsener og påvirkes hele tiden af andre menneskers holdninger og adfærd - mange gange uden at vi er bevidste om det. Derfor er det også altid lettere at være den sidste frem for den første i en vennekreds, der ændrer vaner,” siger Bobby Zachariae.

Udfordret på udholdenhed

Samme opfattelse har fremtidsforsker Mette Sillesen. Hun mener, at det stiller nye krav til os som mennesker.

”Den tid, vi lever i, er i ekstrem grad præget af forandring. Vi bliver konstant bombarderet med nye og bedre muligheder. Samtidig er vi som aldrig før optaget af at blive en bedre version af os selv,” forklarer Mette Sillesen. Det er her, de teknologiske hjælpemidler og nye produkter kommer ind i billedet.

”Vi bliver som aldrig før udfordret på kvaliteter som udholdenhed, fokus og koncentrationsevne. For selvom vi i dag har alle tænkelige hjælpemidler til at gøre os til en bedre version af os selv, så er vi samtidig ofre for, at der lige om lidt vil komme en endnu smartere app eller et endnu bedre teknologisk hjælpemiddel. Og kan det overhovedet betale sig at bruge energi på at omstille sig til noget nyt, når både trenden og teknologien alligevel er rykket videre til noget smartere i overmorgen?” spørger Mette Sillesen.

Hvis et nyt produkt for alvor skal blive en del af danskernes liv, skal der være flere parametre tilstede, fastslår hun.

”For det første skal der være et behov. Dernæst skal det nye produkt være væsentligt smartere end det gamle. Det skal være funktionelt, billigere, bedre og så skal det være godt for verden,” siger Mette Sillesen.

aquaclean mera douchetoilet

Udvikling kræver vaneændring

Hun understreger, at al udvikling afhænger af vaneændring. Jo mere indbygget vane, jo sværere kan det være at forestille sig noget andet. Derfor kan vi i første omgang have svært ved at købe ind på de produkter, der er inde og pille ved nogle af vores mere fastgroede vaner.

”Der er jo ingen, der tænker over, hvordan vi går på toilettet. Om vi nu også gør det på den bedst mulige måde. Det styrer autopiloten – og den stiller ingen spørgsmål,” siger Mette Sillesen.

Derfor skal der ofte lidt mere overbevisning til, hvis vi for eksempel skal købe et moderne douchetoilet, der bryder med vanerne ved både at kunne vaske og tørre.

”Hvis danskerne først for øjnene op for, at det er en bedre toiletoplevelse, der samtidig sikrer en bedre hygiejne, er let at anvende og gør hverdagen nemmere, så er jeg sikker på, at det er kommet for at blive, i hvert fald så længe, der endnu ikke er et bedre produkt på markedet, siger Mette Sillesen med et smil.”