ANSVARSFRASKRIVELSE

ANSVARSFRASKRIVELSE Geberit er glad for dit besøg på denne hjemmeside og din interesse for Geberits produkter. Bemærk venligst følgende ansvarsfraskrivelse

1. Databeskyttelse

Dine personlige datas sikkerhed er ekstremt vigtig for Geberit. Vi behandler de data, du har betroet os, med yderste omhyggelighed, med streng fortrolighed og i overensstemmelse med juridiske krav. Vores databeskyttelseserklæring har til hensigt at give dig klare informationer om, hvilke slags data vi indsamler, behandler og gemmer og til hvilket formål.

2. Ophavsrettigheder

© Copyright Geberit. Med forbehold for alle rettigheder. Al tekst, alle billeder, grafiske symboler, animationer, videoer, lydfiler og andre objekter samt deres opstilling på websiten er underlagt copyright og andre beskyttende love.

Indholdet på denne website må ikke kopieres til kommercielt brug, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjemand uden forudgående, skriftligt samtykke fra Geberit. Bemærk venligst, at nogle billeder på websiten er underlagt tredjemands ophavsret.

3. Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på denne website underlagt Geberits varemærkerettigheder. Dette gælder især brands, logoer og symboler.

4. Licenser

Geberit ønsker at præsentere dig for en innovativ og informativ website. Den intellektuelle ejendomsret, der er indeholdt deri, er beskyttet, inkl. patenter, brands og ophavsrettigheder. Ingen licenser bevilges via denne website til brug af Geberits intellektuelle ejendomsret eller af tredjemand, hvis ikke det udtrykkeligt er aftalt på anden måde.

5. Ansvar

Geberit udvikler og opdaterer indholdet på vores website med størst mulig omhu. Imidlertid kan vi ikke garantere, at det fremskaffede indhold er helt nøjagtigt, opdateret og komplet. Ethvert ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af brug af denne website, vil i det omfang, som loven tillader, være udelukket.

Denne ansvarsbegrænsning vil ikke gælde i tilfælde af livsfarlige skader på liv og lemmer eller helbred, eller for skader forårsaget på grund af en forsætlig eller grov pligtforsømmelse fra Geberits side.

Geberit påtager sig intet ansvar for den tekniske funktionalitet (især tilstedeværelsen af vira) og indholdet af tredjemands websites, hvortil der er henvisninger eller links på denne website.